Anunţuri de licitaţii și achiziții publice - istoric

 • 29.06.2020 - Anunt furnizare pachet articole de papetarie si alte articole de hartie
 • 29.06.2020 - Anunt furnizare pachet articole de papetarie si alte articole de hartie - caiet de sarcini
 • 29.06.2020 - Anunt atribuire la procedura de negociere fara publicare prealabila, avand ca obiect ''Executie lucrari de reparatii generale și de renovare  locuinte''
 • 28.05.2020 - Docum. achizitie lucrari de reparatii generale si de renovare locuinte
 • 04.03.2020 - Anunt atribuire contr. furnizare trusa medicala si prod. pt. igiena si toaleta
 • 04.03.2020 - Anunt de publicitate ADV1133508 Furnizare pachet registre
 • 26.02.2020 - Anunt furnizare pachet trusa medicala si produse pentru igiena si toaleta
 • 15.01.2020 - Anunt de atribuire achizitie servicii
 • 02.12.2019 - Anunt achizitie avînd ca obiect servicii de catering in cadrul proiectului ''Impreună pentru bunici''
 • 02.12.2019 - Documentatie achizitie avînd ca obiect servicii de catering in cadrul proiectului ''Impreună pentru bunici''
 • 23.10.2019 - Anunt anulare achizitie directa
 • 11.10.2019 - Anunt achizitie directa
 • 01.08.2019 - Anunt de atribuire contract concesiune
 • 01.08.2019 - Anunt de atribuire achizitie lucrari
 • 26.06.2019 - Anunt licitatie concesiune teren.
 • 26.06.2019 - Documentatie atribuire licitatie concesiune teren.
 • 11.06.2019 - Anunt lucrari intretinere drum - documentatie - proiect - caiet de sarcini si lista cantitati.
 • 08.05.2019 - Anunt licitatie publica de concesiune pasune.
 • 25.04.2019 - Anunt licitatie.
 • 25.04.2019 - Documentatie concesiune.
 • 23.04.2019 - Anunt atribuire furnizare mobilier.
 • 15.03.2019 - Documentatie furnizare mobilier pentru desfasurarea activitatilor in cadrul proiectului Împreună inovam.
 • 15.03.2019 - Anunt furnizare mobilier pentru desfasurarea activitatilor in cadrul proiectului Împreună inovam.
 • 06.03.2019 - Anunt de atribuire achizitie lucrari.

 

 

 • 19.12.2018 - Anunt de atribuire achizitie lucrari.
 • 16.11.2018 - Rezultat achizitie directa  ,, Executie lucrari de intretinere drumuri de exploatare agricola in com. Traian, jud. Ialomita”
 • 12.11.2018 - Anunt SICAP ADV 1048417 ,,Lucrari de reparatii curente-Invelitoare acoperis  Gradinita cu Program Normal com. Traian jud. Ialomita”.
 • 09.11.2018 - Invitatie depunere oferte achizitie publica ''Executie lucrari de intretinere drumuri de exploatare agricola in com. Traian, jud. Ialomita”
 • 07.09.2018 - Anulare achizitie directa.
 • 05.09.2018 - PV selectie parteneri proiect ''Bunicii comunitatii''
 • 05.09.2018 - Scrisoare de informare selectie parteneri proiect ''Bunicii comunitatii''
 • 28.08.2018 - Servicii de proiectare (PT),  asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investii ,,MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN COMUNA TRAIAN, JUDETUL IALOMITA”
 • 28.08.2018 - Documentatie de atibuire pentru ”Servicii de proiectare (PT),  asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investii ,,MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN COMUNA TRAIAN, JUDETUL IALOMITA”
 • 28.08.2018 - Anexe la Caietul de sarcini/Documentatia de atribuire pentru ”Servicii de proiectare (PT),  asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investii ,,MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN COMUNA TRAIAN, JUD. IALOMITA”
 • 28.08.2018 - Anunt anulare achizitie.
 • 21.08.2018 - Anunt Servicii de proiectare (PT)
 • 21.08.2018 - Documentatie atribuire Servicii de proiectare (PT)
 • 21.08.2018 - Documentatie atribuire Servicii de proiectare - formulare
 • 10.08.2018 - Anunt selectie parteneri.
 • 29.06.2018 - Clarificari pentru docum. de atrib. privind achizitia de ,,Serv. de proiect. amenajare teren sport Sc. Prof. Traian”
 • 26.06.2018 - Anunt publicitate ADV1020526 ,,Servicii de proiectare amenajare teren sport Scoala Profesionala Traian"
 • 26.06.2018 - Documentatie de atribuire ,,Servicii de proiectare amenajare teren sport Scoala Profesionala Traian"
 • 18.06.2018 - Anunt anulare achizitie directa avand ca obiect ,,Servicii de proiectare amenajare teren sport Sc. Prof. Traian.
 • 12.06.2018 - Anunt atribuire.
 • 11.06.2018 - Anunt achizitie ''Servicii de proiectare amenajare teren sport Scoala Profesionala Traian''
 • 11.06.2018 - Documentatie achizitie ''Servicii de proiectare amenajare teren sport Scoala Profesionala Traian''
 • 11.05.2018 - Anunt licitatie inchiriere pasune.
 • 19.04.2018 - ANUNT atribuire contract servicii de consultanta in domeniul achizitiilor.
 • 22.02.2018 - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor.
 • 22.02.2018 - Documentatie de atribuire - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor.
 • 09.02.2018 - Anunt atribuire achizitie servicii.
 • 07.02.2018 - Anunt atribuire achizitie servicii.

 

 • 14.12.2017 - Servicii de catering in cadrul proiectului  „ Împreună inovăm – Măsuri integrate de dezv. și incluziune socială în com.Traian, jud. Ialomița”
 • 14.12.2017 - Documentatie de atrib. Servicii de catering in cadrul proiectului  „Împreună inovăm - Măsuri integrate de dezv. și incluziune socială în com. Traian, jud. Ialomița”
 • 23.11.2017 - Anunt procedura simplificata avand ca obiect servicii de programe de formare profesionala in cadrul proiectuluiÎmpreună inovăm – măsuri integrate de dezvoltare și incluziune socială în comuna Traian, județul Ialomița”
 • 31.10.2017 - Clarificari pt. docum. de atribuire privind achizitia Servicii de catering in cadrul proiectuluiÎmpreună inovăm – măsuri integrate de dezvoltare și incluziune socială în comuna Traian, județul Ialomița”
 • 23.10.2017 - Documentatia de atribuire pentru servicii de programe de formare profesionala in cadrul proiectuluiÎmpreună inovăm – măsuri integrate de dezvoltare și incluziune socială în comuna Traian, județul Ialomița”
 • 23.10.2017 - Documentatia de atribuire pentru servicii de catering in cadrul proiectuluiÎmpreună inovăm – măsuri integrate de dezvoltare și incluziune socială în comuna Traian, județul Ialomița”
 • 23.10.2017 - Anunt publicitate SEAP nr. 131122 - furnizare materiale consumabile.
 • 30.10.2017 - Anunt cu privire la prelungirea perioadei de depunere a ofertei pentru serviciile de catering.
 • 30.10.2017 - Raspunsuri cu privire la documentatia de atribuire privind achizitia de Servicii de formare profesionala.
 • 11.09.2017 - Anunt publicitate nr.119824/11.09.2017 privind aghizitia directa de servicii Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Sistem de supraveghere video in comuna Traian, judetul Ialomita".
 • 11.09.2017 - Documentatie atribuire achizitie directa avand ca obiect proiectare, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii  ,, Sistem de supraveghere video in comuna Traian, judetul Ialomita”.
 • 19.07.2017 - Rezultate selectie dosare POCU.
 • 26.06.2017 - Informare privind aviz - Realizare sistem de canalizare si statie de epurare.
 • 12.06.2017 - Informare privind ''Sistem de canalizare si Statie Epurare in com. Traian''
 • 10.05.2017 - ANUNT solicitare de oferta - pasune.

 

 • 23.03.2016 - ANUNT executie lucrari de reparatii si intretinere strazi.
 • 10.03.2016 - ANUNT proiect de lucrari de reparatii si intretinere strazi.

 

 

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.